Upozorňujeme, že pro používání diskuzního fóra je potřeba dodržovat určená pravidla. (http://samp-server.cz/pravidla-webu)

Web SAMP-SERVER.CZ

Sem můžete napsat co by jste rádi přidali nebo upravili na webu, případně nahlásit bug