Upozorňujeme, že pro používání diskuzního fóra je potřeba dodržovat určená pravidla. (http://samp-server.cz/pravidla-webu)

Unban

Myslíte si, že Vám byl neprávem zablokován přístup? Vyjádřete se sem!