Upozorňujeme, že pro používání diskuzního fóra je potřeba dodržovat určená pravidla. (http://samp-server.cz/pravidla-webu)

SFDFD

Všeobecná diskuze o serveru SFDFD, návrhy a nahlašování bugů