Upozorňujeme, že pro používání diskuzního fóra je potřeba dodržovat určená pravidla. (http://samp-server.cz/pravidla-webu)

Pomoc/návody

Tato kategorie slouží k přidávání návodů, případně k pomoci při problému.